تحقیقات مالی ـ سال دهم، شماره ۲۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار ▪ بررسی مقایسه ای بین معیارهای رایج ریسک ▪ عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی


▪ ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فلزات اساسی در بورس تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن معیارهای حسابداری سود /


مهدی ابزری ، سعید صمدی ، ناصر ایزدی نیا ، مجتبی دهقان پور وحید: ص ۳


▪ ارزیابی عملکرد مدل های ارزشگذاری در بورس اوراق بهادار / غلامرضا اسلامی بیدگلی ، سعید باجلان ، وحید محمودی: ص ۲۱


▪ بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران / محمدعلی بابایی زکلییک ، ژیلا احمدوند: ص ۴۱


▪ اولویت بندی عوامل مالی موثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش TOPSIS / مجتبی پاکدین امیری ، مرتضی پاکدین امیری ، علیرضا پاکدین امیری: ص ۶۱


▪ بررسی مقایسه‌ای بین معیارهای رایج ریسک ( واریانس و بتا ) و معیارهای ریسک نامطلوب ( نیمهم واریانس و بتای نامطلوب ) / رضا تهرانی ، مسلم پیمانی: ص ۷۷


▪ عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی / محمدرضا نیکبخت ، محمدمهدی معاذی نزاد: ص ۹۳


▪ مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت های دولتی مشمول خصوصی سازی با قیمت محاسبه شده بر مبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم ( P/E ) شرکت های مشابه / محمدحسین ودیعی ، سعید آسیابانی: ص ۱۱۳


▪ خلاصه انگلیسی مقالات: ص ۳ (انگلیسی)


فصلنامه تحقیقات مالی


صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران


مدیر مسؤول: سیدرضا سید جوادین


سردبیر: بابک سهرابی


آدرس نشریه: تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ خیابان جلال آل احمد ـ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ ساختمان الغدیر ـ دفتر مجلات


صندوق پستی: ۶۳۱۱ـ۱۴۱۵۵


کدپستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴


تلفکس: ۸۸۰۰۶۳۵۵


تلفن: ۶۱۱۱۷۶۳۷


وب‌سایت: http//:jfr.ut.ac.ir


پست الکترونیکی: http//:Entesharat ۳@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *