جغرافیا و توسعه ـ سال هفتم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ تحلیل بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادر شهر تهران ▪ نواحی بارش ایران ▪ نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ


▪ پهنه بندی پتانسیل های اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان غربی / دکتر بهروز ساری صراف ، دکتر سعید بازگیر ، غلامحسن محمدی: ص ۵


▪ تحلیل بر نقش شهر جدید پردیس در تمرکززدایی از مادر شهر تهران / دکتر عیسی ابراهیم زاده ، دکتر مهدی قرخلو ، مهدی شهریاری: ص ۲۷


▪ ژئوتوپ های یزد و جاذبه های آن / دکتر محمدرضا نوجوان ، سیدابوالقاسم میرحسینی ، دکتر محمدحسین رامشت: ص ۴۷


▪ نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد / دکتر هدایت الله نوری ، دکتر سیدحسن حسینی ابری ، حسین خادمی: ص ۶۱


▪ نواحی بارش ایران / دکتر سیدابوالفضل مسعودیان: ص ۷۹


▪ تحلیلی بر علل اصلی شکل گیری مناطق حاشیه نشین در شهر اصفهان / نمونه موردی : منطقه ی ارزنان و دارک / دکتر رسول ربانی ، دکتر حمیدرضا وارثی ، زهرا طاهری: ص ۹۳


▪ تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان های زمستانه ایران / دکتر ابراهیم فتاحی ، تهمینه صالحی پاک: ص ۱۲۷


▪ نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ / دکتر شهرام روستایی ، دکتر معصومه رجبی ، دکتر محمدجعفر زمردیان ، غلامرضا مقامی مقیم: ص ۱۳۷


▪ معرفی کتاب / مرتضی اسمعیل نژاد: ص ۱۵۷


▪ خلاصه انگلیسی / نگین والایی: ص ۱۶۲


دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه


صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان


مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده


سردبیر: دکتر حسنعلی غیور


مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی


محل انتشار: زاهدان


تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا


صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵


سایت اختصاصی: cresg.ir


نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *