جغرافیا و توسعه ـ سال هفتم، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد ▪ مکان یابی بهینه ی جهات گسترش شهری با بهره گیری ▪ تحلیل های مورفومتری عوامل تشکیل و تحول آبکندها


▪ تحلیلی بر اندازه گیری و تبیین خط فقر و سیاست های فقرزدایی در استان یزد / دکترکرامت اله زیاری ،میرنجف موسوی: ص ۵


▪ ارتباط آن سو با الگوهای گردش جوی زمستانه ی ایران / دکتر ابراهیم فتاحی ، فاطمه رحیم زاده: ص ۲۱


▪ مکان یابی بهینه ی جهات گسترش شهری با بهره گیری / دکتر عیسی ابراهیم زاده ،قاسم رفیعی: ص ۴۵


▪ بررسی کمی مسائل هیدروژئومورفولوژی حوضه ی آبریز لیکوان چای با تاکید بر فرسایش خاک و رسوبدهی (جنوب شرق استان اردبیل) / دکتر موسی عابدینی: ص ۷۱


▪ بافت قدیم شهرها جلوه ی فرهنگ مادی و معنوی شهرهای اسلامی / دکتر فرامرز بریمانی،علی شعاع برآبادی: ص ۸۹


▪ پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی / غلامعباس فلاح قالهری ،دکترسیدمحمد موسوی بایگی،دکتر مجید حبیبی نوخندان: ص ۱۱۳


▪ تحلیل های مورفومتری عوامل تشکیل و تحول آبکندها / دکتر مهدی ثقفی،دکتر رضا اسماعیلی: ص ۱۳۳


▪ ارزیابی قابلیت های طبیعت گردی جزیره ی قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی SWOT / دکتر احمد نوحه گر ،دکتر محمدمهدی حسین زاده ،اسماء پیراسته: ص ۱۵۱


▪ معرفی کتاب: ص ۱۷۳


▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۱۷۷


دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه


صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان


مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده


سردبیر: دکتر حسنعلی غیور


مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی


محل انتشار: زاهدان


تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)


نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا


صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵


سایت اختصاصی: cresg.ir


نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *