سرزمین سبز ـ سال نهم، شماره ۹۸، شهریور ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ قداست نان, سیاست گندم ▪ خزان بدون برگ ریزان ▪ چشم انداز اینترنت پر سرعت


▪ آغاز سخن: ص ۴


▪ رخدادها: ص ۵


▪ قداست نان، سیاست گندم / دکتر محمدرضا بهنیا: ص ۱۱


▪ تشکیل تعاون روستایی، گامی در جهت توسعه پایدار / وکیل حیدری ساربان: ص ۱۶


▪ مروج مصرف گیاهان دارویی باشیم: ص ۲۱


▪ خزان بدون برگ ریزان: ص ۲۴


▪ همزیستی با گیاهان: ص ۲۸


▪ چشم انداز اینترنت پر سرعت: ص ۳۰


▪ رابطه توسعه پایدار با محیط زیست / صابره حمیدیان: ص ۳۵


▪ بررسی زراعت ماش / آرزو یگانه: ص ۴۱


▪ اهمیت مبارزه ژنتیکی در بهبود تولید / شیما میررحیمی: ص ۴۶


▪ کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه روستایی / مریم امیدی نجف آبادی، احمدرضا پیش بین: ص ۵۱


▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶


سرزمین سبز


ماهنامه اقتصادی


تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی


دبیر اجرائی: اکبر الهیار


نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹


صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵


تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰


دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶


پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *