سرزمین سبز ـ سال نهم، شماره ۹۹، مهر ۱۳۹۰

[ad_1]

▪ برنج, غله آسیایی ▪ قارچ ژله ای معجزه گر ▪ شناخت خواص گیاهان دارویی


▪ آغاز سخن: ص ۴


▪ رخدادها: ص ۵


▪ برنج، غله آسیایی / آرزو یگانه: ص ۱۱


▪ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بهره وری عوامل تولید / مهندس رامین امینی: ص ۱۶


▪ رابطه توسعه پایدار با محیط زیست / صابره حمیدیان: ص ۲۳


▪ همزیستی با گیاهان: ص ۲۷


▪ قارچ ژله ای معجزه گر / مژگان فضلعلی، مرجان ستاری: ص ۳۱


▪ کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه روستایی / مریم امیدی نجف آبادی، احمدرضا پیش بین: ص ۳۷


▪ ارزیابی شاخص توسعه انسانی: ص ۴۱


▪ تعاونی روستایی، گامی در جهت توسعه پایدار / وکیل حیدری ساربان: ص ۴۷


▪ نقش کود دامی در کاهش تنش رطوبتی و کیفیت محصول / نسرین مجیدیان، مجید مجیدیان: ص ۵۱


▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶


سرزمین سبز


ماهنامه اقتصادی


تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی


دبیر اجرائی: اکبر الهیار


نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹


صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵


تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰


دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶


پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *