فروغ وحدت ـ شماره ۱۹، بهار ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ ضمان طبیب در فقه اسلامی ▪ دعا سلاح مؤمن ▪ گفتگو با دانش آموختگان موفق


▪ سرمقاله: رسالت جهان اسلام در قرن ۲۱ / دکتر سید احمد زرهانی: ص ۳


▪ ضمان طبیب در فقه اسلامی / سهراب کاظمی: ص ۵


▪ تاسیس تاریخ هجری / دکتر محمد سپهری: ص ۱۷


▪ پلورالیسم دینی آری یا خیر؟ با بررسی ضرورت دین اسلام و بعثت انبیاء / حامد جمالی: ص ۳۱


▪ نظری بر بعضی از اندیشه ها و سلوک فکری سیف الدین آمدی / باقر گرگین: ص ۳۹


▪ جایگاه شورای مجتهدان در فقه سیاسی / دکتر منصور میراحمدی: ص ۴۷


▪ روشهای تفسیری مقاتل بن سلیمان / رسول ناوشکی: ص ۵۹


▪ علل و زمینه های جنبش ۱۹۲۰ عراق علیه انگلستان / مصطفی کریمی: ص ۷۱


▪ دعا سلاح مؤمن / دکتر محمود ویسی: ص ۷۹


▪ دستاوردهای سفر ریاست دانشگاه به روسیه به دعوت دانشگاه اسلامی مسکو: گفتگو با دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی / مرتضی قاسمی حامد، محسن کاردانی مکی: ص ۸۳


▪ گفتگو با دانش آموختگان موفق: گفتگو با محمدرضا فاضل: ص ۸۶


▪ اخبار دانشگاه: ص ۹۱


▪ چکیده عربی: ص ۹۵


▪ چکیده انگلیسی: ص ۹۸


فروغ وحدت


فصلنامه آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی


صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی


مدیرمسئول: دکتر سیداحمد زرهانی


مدیر اجرائی: رضا اسدی


نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک ۵


تلفن: ۶۶۴۰۷۷۱۲


فکس: ۶۶۴۶۱۸۳۸


صندوق پستی: ۹۱۹ ـ ۱۳۱۴۵


پست الکترونیکی: f_vahdat@mazaheb.ac.ir

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *