فروغ وحدت ـ شماره ۲۰، تابستان ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ تجزی در اجتهاد ▪ تشریفات فروش مال موقوف در فقه مقارن و حقوق موضوعه ▪ طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی


▪ ‌سرمقاله: جامعه انسانی به کجا می رود؟ / دکتر سید احمد زرهانی: ص ۳


▪ آسیب شناسی راهکارهای تقریب مذاهب و وحدت اسلامی / بهنام دارابی: ص ۷


▪ تجزی در اجتهاد / داود نوجوان: ص ۱۷


▪ رابطه فقهای شیعه و حکومت در ادوار مختلف تاریخ ایران / سید مهدی طاهری: ص ۲۵


▪ مسیح هندوستان (جستاری در آراء فکری و مواضع اجتماعی – سیاسی فرقه احمدیه) / مجتبی اعتمادی نیا، احسان احمدی: ص ۳۷


▪ تشریفات فروش مال موقوف در فقه مقارن و حقوق موضوعه / عمر سلطانی آذر: ص ۵۳


▪ طرق اثبات دعوا در فقه اسلامی / جمال الدین علی خواجه پساوه ئی: ص ۶۳


▪ اخبار دانشگاه: ص ۷۲


▪ چکیده عربی: ص ۷۳


▪ چکیده انگلیسی: ص ۷۷


فروغ وحدت


فصلنامه آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی


صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی


مدیرمسئول: دکتر سیداحمد زرهانی


مدیر اجرائی: رضا اسدی


نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک ۵


تلفن: ۶۶۴۰۷۷۱۲


فکس: ۶۶۴۶۱۸۳۸


صندوق پستی: ۹۱۹ ـ ۱۳۱۴۵


پست الکترونیکی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *