نقشه‌برداری ـ سال بیستم ، شماره ۱ (پیاپی۱۰۱)، فروردین ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C ▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران DEM و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی ▪ اخبار و تازه های فناوری


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C / مترجم:مهندس بهنام عیوض زاده ، مهندس ابراهیم عبدالهی: ص ۵


▪ اندازه گیری کمترین مقدار شتاب ثقل در ایران / مهندس سیدعبدالرضا سعادت ، با همکاری : دکتر علی سلطان پور ، دکتر مرتضی صدیقی ، حسن میگونی ، علی بهرام پور ، مهندس حسن فراهانی ، مهندس کیوان سیار کاوردی ، محمدرضا یزدان پناه: ص ۱۳


▪ زمان برای یک گیرنده GPS بهتر / مترجم:فاطمه اصل بهار ، محمدرضا خداکرمی ، محمدرضا حسینی: ص ۲۱


▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران ( DEM ) و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی / مهندس ▪ بهاره شریفات ، مهندس یعقوب حاتم ، مهندس حمیده چراغی: ص ۳۲


▪ قدرت اطلاعات مکانی / مترجم:دکتر علیرضا قراگوزلو ، مهندس مریم صارمی ، مهندس مهرانگیز حسنخانی: ص ۳۷


▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا قراگوزلو: ص ۴۱


▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۴۲


▪ معرفی کتاب: ص ۴۶


▪ سیمنارها و گردهمایی ها: ص ۴۹


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *