نقشه‌برداری ـ سال بیستم ، شماره ۴ (پیاپی۱۰۴)، آبان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ بررسی مناطق فرونشست در ایران با استفاده از روش ترازیابی دقیق ▪ سامانه فرانسوی تعیین موقعیت دقیق و مدار ماهواره ها ▪ اخبار و تازه های فن آوری


▪ سرمقاله / مهندس سیدبهداد غضنفری ( سردبیر ): ص ۴


▪ بررسی مناطق فرونشست در ایران با استفاده از روش ترازیابی دقیق / مهندس معصومه آمیغ پی ، مهندس سیاوش عربی ، مهندس علی طالبی ، دکتر یحیی جمور: ص ۵


▪ سامانه فرانسوی تعیین موقعیت دقیق و مدار ماهواره ها / گردآوری : مهندس محمد سرپولکی: ص ۱۷


▪ تشخیص شکل سطح نوزادان تازه متولد شده به روش فتوگرامتری و هم ترازی با پرتونگاری / مترجم:مهندس رقیه فتحی الماس: ص ۲۲


▪ نرم افزارهای متن باز و ائتلاف اطلاعات مکانیباز / مترجم:گردآوری : مهندس محمد سرپولکی: ص ۲۸


▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکترعلیرضا قراگوزلو: ص ۳۴


▪ گفتگو / تهیه کننده : محسن رخش خورشید: ص ۳۶


▪ اخبار و تازه های فن آوری / مترجم:دکتر یحیی جمور: ص ۳۹


▪ معرفی کتاب: ص ۴۳


▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

نقشه‌برداری ـ سال بیستم ، شماره ۳ (پیاپی۱۰۳)، مرداد ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ بازنگری سیستم تصویر لامبرت متشابه مخروطی ایران ▪ پایش ساختاری سدهای بزرگ به وسیله دستگاه لیزر اسکن زمینی ▪ اخبار و تازه های فناوری


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ بازنگری سیستم تصویر لامبرت متشابه مخروطی ایران / مهندس علیرضا منتظرین ، مهندس محمد سرپولکی ، دکترعلی سلطان پور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۵


▪ سیر تکاملی توپولوژی در محصولات شرکت ESRI با نگرش روند تولید محصولات NTDB در سازمان نقشه برداری کشور / مهندس رضا احمدیه: ص ۱۴


▪ پایش ساختاری سدهای بزرگ به وسیله دستگاه لیزر اسکن زمینی / مترجم:مهندس شیرزاد روحی ، مهندس مالک اژدر صادقی مهر ، مهندس مجید خاکساران خو: ص ۲۰


▪ مروری بر پارامترهای تبدیل بسیستم های مختلف۸۴ WGS و IT / گردآوری : نیره اسماعیلی تکلیمی: ص ۳۱


▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا قراگوزلو: ص ۳۷


▪ اخبار و تازه های فناوری / مترجم:مهندس محمد سرپولکی: ص ۳۹


▪ معرفی کتاب: ص ۴۳


▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

نقشه‌برداری ـ سال بیستم ، شماره ۲ (پیاپی۱۰۲)، خرداد ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ ژئوماتیک ۸۸ شانزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ▪ آزمایش واندکاستیل , روشی موثر برای کشف و طبقه بندی خطاهای دستگاه های کشند سنج ▪ تعیین موقعیت آنی با استفاده از چند ایستگاه مرجع


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ ژئوماتیک ۸۸ شانزدهمین همایش ملی ژئوماتیک / تهیه کننده : حشمت الله نادری: ص ۵


▪ تخمین وضعیت ایزوستازی در ایران / دکتر امیرمسعود ابوالقاسم ، مهندس یعقوب حاتم چوری ، دکتر یحیی جمور ، مهندس مهدی نیکخو ، دکتر بهزاد وثوقی ، دکتر مهدی نجفی علمداری ، دکتر فردریک فلری: ص ۱۰


▪ معرفی سامانه های لیدار به عنوان تحولی شگرف در ژئوماتیک / تالیف و گردآوری : دکتر علیرضا قراگوزلو ، مهندس هادی محبوبی: ص ۱۹


▪ آزمایش واندکاستیل ، روشی موثر برای کشف و طبقه بندی خطاهای دستگاه های کشند سنج / مترجم:مهندس سیدروح اله نوربخش: ص ۲۶


▪ تعیین موقعیت آنی با استفاده از چند ایستگاه مرجع / مترجم:مهندس آمنه احمدی ، مهندس حشمت اله آژنگ ، مهندس رضا معینی: ص ۳۳


▪ آموزش: ص ۳۶


▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۳۸


▪ معرفی کتاب: ص ۴۳


▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۵


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

مدیریت پروژه ـ سال چهارم، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ ناب سازی ساخت و ساز , فلسفه نوین مدیریت پروژه های عمرانی ▪ مدیریت پروژه محور ▪ معرفی استاندارد


▪ بروش مناسب پرداخت جهت بخش خرید قراردادهای EPC دولتی تحت شرایط عدم اطمینان / علی پورنامداریان ، محمدمهدی مرتهب: ص ۴


▪ ناب سازی ساخت و ساز ، فلسفه نوین مدیریت پروژه های عمرانی / محمدتقی بانکی ، همایون ارومچی ، امیر زویچی: ص ۱۲


▪ تحلیل تاخیرات ناشی از مدارک مهندسی در پروژه های ساختمانی و شهری / صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار: ص ۲۲


▪ مدیریت پروژه محور / جی رادنی ترنر مترجم:سیدمحمدرضا لاجوردی: ص ۳۴


▪ تصمیم گیری های بزرگ به هنگام در دست داشتن اطلاعات اندک / مترجم:رویا مرادیان مینا: ص ۴۰


▪ نجات پروژه / زوکرو ، اس . پوربا مترجم:سلمان رضوان جو: ص ۴۸


▪ هنر نه گفتن / جف اولتمن مترجم:منا خاتمی: ص ۵۲


▪ اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه ها به صورت EPC برگزار شد: ص ۵۴


▪ معرفی کتاب: ص ۵۵


▪ معرفی نرم افزار: ص ۵۶


▪ معرفی وبگاه: ص ۵۸


▪ معرفی استاندارد: ص ۵۹


▪ آزمون مدیریت پروژه حرفه ای: ص ۶۰


▪ طرح گام: ص ۶۲


▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۶۴


فصلنامه مدیریت پروژه


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا ضیائی


تلفن: ۸۸۹۲۰۲۱۳


آدرس: تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان شاهین، پلاک ۴، واحد ۳


صندوق پستی: ۳۳۱۳-۱۴۱۵۵


سایت اختصاصی: www.irpmj.com


نشانی الکترونیک: info@irpmj.com

[ad_2]

لینک منبع

نقشه‌برداری ـ سال نوزدهم، شماره ۷ (پیاپی۹۹)، بهمن ۱۳۸۷

[ad_1]

▪ آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا ▪ مدل EGM۲۰۰۸ و آزمایش دقت آن برای منطقه ایران ▪ اخبار و تازه های فناوری


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ پتانسیل ایستگاه های دائمی GPS در پیش بینی سیل های ناگهانی با استفاده از فن GPS-MET / مهندس فاطمه خرمی ، مهندس زهرا موسوی ، دکتر حمیدرضا نانکلی ، دکتر یحیی جمور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۵


▪ آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا / مهندس یحیی فیضی زاده ، مهندس سیدمحمود حاجی میر رحیمی: ص ۱۳


▪ تهیه نقشه های ماهواره ای در کشور یونان / Cilve Fraser ، Dorji Tshering ، Armin Gruen مترجم:زهرا علیپور ، سیمین باصری: ص ۱۹


▪ رویکردی پیش گیرانه برای حوادث رانندگی / Ariec Dankerz ، Hogo Copen مترجم:ناصر جوادی: ص ۲۲


▪ مدل EGM۲۰۰۸ و آزمایش دقت آن برای منطقه ایران / دکتر علی سلطانپور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۳۰


▪ سیستم ناوبری الکترونیکی / Sach Sharma ، Primar Stavanger ، Jon Leon Ei مترجم:مهندس ابوالفضل خلج: ص ۳۶


▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۳۹


▪ معرفی کتاب: ص ۴۳


▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

نقشه‌برداری ـ سال بیستم ، شماره ۱ (پیاپی۱۰۱)، فروردین ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C ▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران DEM و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی ▪ اخبار و تازه های فناوری


▪ سرمقاله: ص ۴


▪ بررسی اولیه کیفیت داده ها با سیگنال GPSL۲C / مترجم:مهندس بهنام عیوض زاده ، مهندس ابراهیم عبدالهی: ص ۵


▪ اندازه گیری کمترین مقدار شتاب ثقل در ایران / مهندس سیدعبدالرضا سعادت ، با همکاری : دکتر علی سلطان پور ، دکتر مرتضی صدیقی ، حسن میگونی ، علی بهرام پور ، مهندس حسن فراهانی ، مهندس کیوان سیار کاوردی ، محمدرضا یزدان پناه: ص ۱۳


▪ زمان برای یک گیرنده GPS بهتر / مترجم:فاطمه اصل بهار ، محمدرضا خداکرمی ، محمدرضا حسینی: ص ۲۱


▪ پالایش و ارزیابی کیفی مدل ارتفاعی رقومی ایران ( DEM ) و تولید تراکم های مختلف بر اساس کاربرد آنها در محاسبات فیزیکال ژئودزی / مهندس ▪ بهاره شریفات ، مهندس یعقوب حاتم ، مهندس حمیده چراغی: ص ۳۲


▪ قدرت اطلاعات مکانی / مترجم:دکتر علیرضا قراگوزلو ، مهندس مریم صارمی ، مهندس مهرانگیز حسنخانی: ص ۳۷


▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا قراگوزلو: ص ۴۱


▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۴۲


▪ معرفی کتاب: ص ۴۶


▪ سیمنارها و گردهمایی ها: ص ۴۹


نقشه‌برداری


مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور


سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری


نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور


صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵


تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)


دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰


پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir


نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir

[ad_2]

لینک منبع

مدیریت بازاریابی و تبلیغات ـ شماره ۱۵،مهر ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ آکیو موریا هیچکس نیست جز خالق سونی ▪ بررسی تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در مدیریت استراتژی ▪ تحلیل بازاریابی صنعت فرش و گلیم صادراتی استان فارس


▪ سرمقاله / بازار داغ کنفرانس / بهنود الله وردی نیک: ص ۲۰


▪ معرکه برندها ، تحلیل مفهوم شناختی مکاتب برند و بن مایه های فلسفی هر یک / دکتر شهریار شفیعی: ص ۲۲


▪ CRM ، همه فلسفه تجارت / امیر شفقی: ص ۲۸


▪ آکیو موریا هیچکس نیست جز خالق سونی / دکتر امیر عبدا… ستوده: ص ۳۴


▪ دیدگاه های استراتژی توسعه نام و نشان تجاری / محمدجواد تقی پوریان ، فاطمه تقی پوریان ، زهرا غریب: ص ۴۲


▪ بازاریابی اجتماعی / علی سلیمانی بشلی ، رضا باروتیان: ص ۵۰


▪ تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری / مترجم:مهسا حریری: ص ۵۶


▪ بررسی تاثیر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در مدیریت استراتژی بازار / دکتر محمدرضا عباسی ، محمد ترکمنی: ص ۶۲


▪ بازاریابی فرانو گرا: ص ۶۸


▪ تحلیل بازاریابی صنعت فرش و گلیم صادراتی استان فارس / کبری احسان پور: ص ۷۲


▪ مقالات کوتاه: ص ۸۰


▪ ادز آنلاین ؛ مروری بر سایت ها و وبلاگ های تخصصی تبلیغات و بازاریابی: ص ۸۶


▪ معرفی تبلیغات خلاق جهان: ص ۹۰


▪ بهترین تبلیغات جهان در سال ۲۰۰۹: ص ۱۰۲


ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: خشایار فلاحی


سردبیر: مهندس بهنود الله وردی نیک


تلفن: ۸۸۷۴۸۳۸۵-۸۸۷۴۸۹۸۸ (۰۲۱)


نشانی: تهران، خیابان بهشتی ، پلاک ۳۰۶ ، واحد ۱۰۲


صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱۸۸۴


سایت اختصاصی: www.adveng.ir


نشانی الکترونیک: info@adveng.ir

[ad_2]

لینک منبع

مدیریت بازاریابی و تبلیغات ـ شماره ۱۴، شهریور ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ راهبردهایی برای فریب رقبا ▪ ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی ▪ معرفی نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات


▪ سرمقاله / بازار داغ کنفرانس و تفکر استراتژیک / بهنود الله وردی نیک: ص ۲۰


▪ راهبردهایی برای فریب رقبا / دکتر امیر عبدالله ستوده: ص ۲۲


▪ تبلیغات و رفتار مصرف کننده / مریم عبقری ، هانیه میرمیران: ص ۲۸


▪ مبانی شخصیت برند / دکتر شهریار شفیعی ، سمیه رنجبر: ص ۳۲


▪ تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری / مترجم:مهسا حریری،: ص ۳۸


▪ بررسی تاثیر استراتژی CRM / دکتر محمدرضا عباسی ، محمد ترکمنی: ص ۴۴


▪ ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی / امیر بختایی ، شادی گلچین فر: ص ۵۲


▪ معیارهای متریک ارزیابی عملکرد برند / علی سلیمانی بشلی: ص ۵۴


▪ پینچ اقتصادی / دکتر رحیم فرضی پور ، سینا گرامی ، مجید عمیدپور: ص ۶۲


▪ بهینه سازی جستجو / توانا عسگری: ص ۷۰


▪ معرفی نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات: ص ۷۸


▪ ادنیوز ؛ تازه های تبلیغات و بازاریابی: ص ۸۶


▪ ادز آنلاین ؛ مروری بر سایت ها و وبلاگهای تخصصی تبلیغات و بازاریابی: ص ۹۲


▪ معرفی تبلیغات خلاق جهان: ص ۹۸


ماهنامه مدیریت بازاریابی و تبلیغات


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: خشایار فلاحی


سردبیر: مهندس بهنود الله وردی نیک


تلفن: ۸۸۷۴۸۳۸۵-۸۸۷۴۸۹۸۸ (۰۲۱)


نشانی: تهران، خیابان بهشتی ، پلاک ۳۰۶ ، واحد ۱۰۲


صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۱۸۸۴


سایت اختصاصی: www.adveng.ir


نشانی الکترونیک: info@adveng.ir

[ad_2]

لینک منبع

مدیریت پروژه ـ سال چهارم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ پیاده سازی مدل بلوغ مدیریت ارزش عملکردی EVM۳ ▪ اولین همایش رویکردهای نوین مهندسی صنایع ایران ▪ مدیریت ساخت چیست


▪ مدلCMST: تحلیلی بر نقش عناصر انسانی در پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک پروژه. / سیدمحمد سیدحسینی ، سیامک نوری ، محمدعلی هاتفی ، حسینعلی قدیریان: ص ۴


▪ پیاده سازی مدل بلوغ مدیریت ارزش عملکردی(EVM۳)./ افروز معطری کازرونی: ص ۱۲


▪ مروری بر تجزیه و تحلیل ریسک و بازده در پروژه های IT / حمزه قوچی فرد ، حسین رضائی دولت آبادی: ص ۲۰


▪ استفاده از شاخص ها به عنوان کاتالیست در دستیابی به عمکلرد موفق در پروژه / پرویز اف راد ، گینگر لوین مترجم:رویا مرادیان مینا: ص ۲۸


▪ کیفیت در مدیریت پروژه – نگاهی عملی به فصل هشتم کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه / هری ریور مترجم:فواد کریمیان: ص ۳۴


▪ ۶گام برای دستیابی به یک ساختار شکست کار بهتر / ویلیام دانکن مترجم:رویا مرادیان مینا: ص ۴۲


▪ درس هایی که آموخته نشده اند / بلیزریچ مترجم:منا خاتمی: ص ۴۶


▪ مدیریت جلسات پروژه / سوزان شداکر مترجم:سلما رضوان جو: ص ۴۸


▪ موسسه PMI نسخه جدید مدل خود ارزیابی بر خط OPM۳ را ارائه کرد: ص ۵۲


▪ اولین همایش رویکردهای نوین مهندسی صنایع ایران: ص ۵۳


▪ معرفی وبگاه مدیریت پروژه / صادق روزبهی: ص ۵۴


▪ معرفی کتاب: ص ۵۶


▪ نرم افزارهای مایکروسافت در مدیریت پروژه / نادر خرمی راد: ص ۵۸


▪ خبرنامه الکترونیکی مدیریت پروژه / صادق روزبهی: ص ۶۰


▪ مدیریت ساخت چیست ؟ / ایمان رضایی: ص ۶۱


▪ طرح گام: ص ۶۲


▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۶۳


فصلنامه مدیریت پروژه


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا ضیائی


تلفن: ۸۸۹۲۰۲۱۳


آدرس: تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان شاهین، پلاک ۴، واحد ۳


صندوق پستی: ۳۳۱۳-۱۴۱۵۵


سایت اختصاصی: www.irpmj.com


نشانی الکترونیک: info@irpmj.com

[ad_2]

لینک منبع

پشت صحنه ـ سال هشتم، شمارهٔ ۵۴، بهمن ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ جدول شرح در متن ادبیات فارسی ▪ جدول شرح در متن درهم ترکیبی ▪ جدول شرح در متن معکوس رمزدار


▪ گفتگوی هنری: ص ۴


▪ جدول شرح در متن: ص ۶


▪ جدول شرح در متن رمزدار: ص ۸


▪ جدول کلاسیک حرفه ای ها: ص ۹


▪ جدول شرح در متن حرفه ای ها: ص ۱۰


▪ جدول‌های سودوکو: ص ۱۳


▪ جدول شرح در متن سینمای ایران: ص ۱۴


▪ جدول شرح در متن پزشکی: ص ۱۵


▪ جدول شرح در متن انگلیسی: ص ۱۷


▪ جدول شرح در متن حیوانات و محیط زیست: ص ۱۹


▪ جدول شرح در متن مذهبی: ص ۲۱


▪ جدول شرح در متن دو رمزه: ص ۲۳


▪ جدول حرف بجای عدد: ص ۲۵


▪ جدول شرح در متن ورزشی: ص ۲۶


▪ جدول شرح در متن ماز: ص ۲۷


▪ جدول کلاسیک: ص ۲۸


▪ جدول شرح در متن تصویرها: ص ۲۹


▪ جدول شرح در متن خانه‌داری: ص ۳۰


▪ جدول شرح در متن دو قلوی رمز دار: ص ۳۱


▪ جدول شرح در متن سریال‌های تلویزیونی: ص ۳۲


▪ جدول شرح در متن مشکل: ص ۳۳


▪ جدول شرح در متن تاریخ ایران و جهان: ص ۳۷


▪ جدول شرح در متن جغرافیای جهان: ص ۳۸


▪ جدول شرح در متن دو رمزه: ص ۳۹


▪ جدول شرح در متن ضرب المثل ها: ص ۴۱


▪ جدول شرح در متن ادبیات فارسی: ص ۴۲


▪ جدول کلاسیک: ص ۴۳


▪ جدول شرح در متن شخصیت: ص ۴۴


▪ جدول شرح در متن ابجد: ص ۴۵


▪ جدول شرح در متن رمزدار شعری: ص ۴۶


▪ جدول شرح در متن درهم‌ریخته: ص ۴۸


▪ جدول شرح در متن درهم ترکیبی: ص ۴۹


▪ جدول شرح در متن انگلیسی: ص ۵۰


▪ جدول شرح در متن نوجوانان: ص ۵۱


▪ جدول شرح در متن سینمای جهان: ص ۵۳


▪ جدول کلاسیک: ص ۵۴


▪ واژه یابی و سرگرمی: ص ۵۶


▪ جدول شرح در متن معکوس: ص ۵۷


▪ جدول شرح در متن معکوس رمزدار: ص ۵۹


پشت صحنه


ماهنامه سرگرمی و تفریحات سالم، هنری، اجتماعی، ورزشی


صاحب امتیاز: نیلوفر ظفر اردلان


مدیر مسئول: بهمن کمیلی‌زاده


مدیر هنری: مهندس محمد محمدزاده


آدرس: تهران ـ ص. پ ۳۶۹۵ ـ ۱۴۱۵۵


خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت، کوچه پزشکپور، پلاک ۲۱، واحد ۶


آدرس الکترونیک: posht_e_sahneh@yahoo.com

[ad_2]

لینک منبع