طنز و کاریکاتور ـ سال بیستم، شماره ۲۳۱، بهمن ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ مسابقه درک کاریکاتور ▪ وودی آلن ▪ ایستگاه مرگ


▪ سرمقاله: ص ۳


▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵


▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶


▪ مسابقه تصویری: ص ۸


▪ معرفی کاریکاتوریست : دیوید لوین: ص ۱۰


▪ وودی آلن: ص ۱۶


▪ نقد نسیه ی فیلم عشق و مرگ: ص ۲۰


▪ ماجراهای هفی جان: ص ۲۴


▪ ایستگاه مرگ: ص ۲۷


▪ جدول: ص ۳۲


▪ مسابقه کاریکاتور: ص ۳۳


ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور


صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم


صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵


آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱


تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹


E-mail: tanzcar۲@yahoo.com


http://tanz-o-caricature.۸m.com

[ad_2]

لینک منبع

طنز و کاریکاتور ـ سال بیستم، شماره ۲۳۰، دی ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ حرف و کاریکاتور ▪ کاریکاتوریست چند ملیتی و اهل حاشیه ▪ پینوکیویی که پدر جبتو شد


▪ سردمقاله: ص ۳


▪ حرف و کاریکاتور: ص ۵


▪ مسابقه درک کاریکاتور: ص ۶


▪ فال ماه: ص ۹


▪ کاریکاتوریست چند ملیتی و اهل حاشیه / سرجیو آراگونز: ص ۱۰


▪ گفتگو با مهران رجبی ، کمدین جدی: ص ۱۴


▪ کاریکاتورهای ورزشی به قلم یک کاریکاتورنیست لرزشی: ص ۱۸


▪ پینوکیویی که پدر جبتو شد: ص ۲۲


ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی فرهنگی طنز و کاریکاتور


صاحب امتیاز و مدیرمسئول و سردبیر: جواد علیزاده مقدم


صندوق پستی: تهران ۵۳۱/۱۶۷۶۵


آدرس: سبلان شمالی، خیابان آزادی، بدیع‌الزمان، پلاک ۱۱، طبقهٔ منفی ۱


تلفن: ۸۸۴۳۴۸۳۹


E-mail: tanzcar۲@yahoo.com


http://tanz-o-caricature.۸m.com

[ad_2]

لینک منبع