فصلنامه معارف عقلی ـ شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا ▪ معرفت و گونه های یقین ▪ رابطه وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدگاه استاد مطهری


▪ سخن نخست: ص ۵


▪ رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا / جمعه خان افضلی: ص ۷


▪ فلسفی شدن علم کلام ، رویکرد ناموجه یا روند گریز ناپذیر ؟ / سیدمحمدمهدی افضلی: ص ۳۳


▪ ضرورت علی و معلولی و پیامدهای پذیرش یا انکار آن / احمد سعیدی: ص ۶۷


▪ معرفت و گونه های یقین / عباس عارفی: ص ۸۹


▪ بررسی و نقد دیدگاه های معرفت شناختی در باره وجود ذهنی / حجت کوثریان: ص ۱۱۳


▪ رابطه وجود ذهنی و ارزش شناخت از دیدگاه استاد مطهری / احمدعلی نیازی: ص ۱۳۷


▪ درآمدی بر شک و شکاکیت از منظر عقل و نقل / حسین هاشم نژاد: ص ۱۶۵


▪ خلاصه المحتویات / محمد عدنان حریری: ص ۱۹۳ (عربی)


▪ Abstracts / Abdor Rauf Afzali:ص ۱۹۷


فصلنامه معارف عقلی


صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی


مدیر مسئول: احمد ابوترابی


سردبیر: محمد فنایی اشکوری


مدیر اجرایی: محمد علی شریفی اسدی


هیئت تحریریه: احمد احمدی، غلامرضا اعوانی، محمد حسین زاده، محمد فنایی اشکوری، غلامرضا فیاضی، علی مصباح، احمد واعظی


ویراستار فارسی: ذوالفقار ناصری صدر


محل انتشار: قم


تلفن: ۲۸۰۸۹۰۷ (۰۲۵۱)


فاکس: ۲۸۰۸۹۰۳ (۰۲۵۱)


نشانی: قم، شهرک پردیسان بلوار دانشگاه بلوار شهید مولوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ساختمان شماره ۲ دفتر فصلنامه معارف عقلی


صندوق پستی: قم، ۱۱۴-۳۷۴۹۵


تلفن همراه: ۰۹۱۹۳۴۹۹۷۱۳


نشانی الکترونیک: maaref@qabas.net

[ad_2]

لینک منبع

صنعت جوش ـ سال سوم، شماره ۲۷، تیر و مرداد ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ ارزیابی اقتصادی تولید بایوگاز و بایو متان از کود حیوانی ▪ تقویم آموزشی آریا آزمون صنعت ▪ شناسایی و اندازه گیری غیرمخرب ترک های ناشی از خستگی در لبه قطعات فلزی


▪ ارزیابی اقتصادی تولید بایوگاز و بایو متان از کود حیوانی: ص ۲


▪ نخستین همایش بین المللی ایمنی و بازرسی در صنایع نفت و انرژی: ص ۱۳


▪ تقویم آموزشی آریا آزمون صنعت: ص ۱۴


▪ تقویم همایش های تخصصی شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا: ص ۱۶


▪ نخستین همایش بین المللی کنترل و اتوماسیون در صنایع نفت و انرژی: ص ۱۷


▪ واژگان جوشکاری و فرایندهای وابسته (قسمت دوم): ص ۱۸


▪ تاثیر پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به روی ورقه st ۱۲: ص ۲۴


▪ شناسایی و اندازه گیری غیرمخرب ترک های ناشی از خستگی در لبه قطعات فلزی: ص ۳۶


▪ آیین نامه شرکت در سومین مسابقه عکاسی و گرافیک در صنعت جوشکاری: ص ۴۷


▪ فرم ثبت نام یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی: ص ۴۸


▪ شرایط ارسال مقاله: ص ۵۰


صنعت جوش


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس علی صائبی


سردبیر: مهندس گاگیک سرکسیانس


نشانی: تهران، خیابان ۲۳ گاندی، پلاک ۲۱، واحد ۱۹


صندوق پستی: تهران ـ ۵۱۹ ـ ۱۴۶۶۵


تلفن: ۸۸۶۷۱۶۷۸


دورنگار: ۸۸۶۷۱۶۸۰


پست الکترونیکی: sanatjoosh@gmail.com

[ad_2]

لینک منبع