ذهن ـ سال دهم، شماره ۵ (پیاپی ۴۰)، زمستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ فلسفه ی معرفت دینی ▪ ویژگی های مفاهیم کلی ▪ مفاهیم ماهوی , فلسفی و منطقی


▪ فلسفه ی معرفت دینی / علی اکبر رشاد: ص ۵


▪ معقول ثانی فلسفی در فلسفه صدرالمتالهین / مسعود اسماعیلی: ص ۱۷


▪ ساختار دانش فلسفه معرفت بر اساس حکمت صدرایی / عبدالحسین خسروپناه: ص ۵۵


▪ ویژگی های مفاهیم کلی / غلامرضا ابراهیمی مقدم: ص ۸۳


▪ چیستی و اقسام معلوم در حکمت صدرایی / حسین پناهی آزاد: ص ۱۱۳


▪ معقولات و انواع آن در فلسفه فارابی / زهرا شریف: ص ۱۳۵


▪ مفاهیم ماهوی ، فلسفی و منطقی / حسن معلمی: ص ۱۶۳


فصلنامه پژوهشی ذهن


مدیر مسئول: علی اکبر رشاد


صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


سردبیر: علیرضا قائمی نیا


پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir


نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳


تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)


صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵


سایت اختصاصی: www.zehn.org

[ad_2]

لینک منبع

ذهن ـ سال دهم، شماره ۴ (پیاپی ۳۹)، پاییز ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ چگونگی و مولفه های شناخت در عرفان اسلامی ▪ منزلت قلب در معرفت شناسی عرفان ▪ رابطه نفس و بدن از دیدگاه شیخ اشراق


▪ چگونگی و مولفه های شناخت در عرفان اسلامی / حسین شکرابی: ص ۵


▪ مراتب هستی شناختی معرفت در عرفان اسلامی / محمود شیخ: ص ۲۷


▪ مرعفت شناسی وحی از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی / ناصر محمدی: ص ۵۳


▪ منزلت قلب در معرفت شناسی عرفان / محمدجواد رودگر: ص ۷۱


▪ نشان اهل بصیرت ، کیمیای اهل معرفت / سیدحمیدرضا میرعظیمی ، محی الدین قنبری: ص ۹۳


▪ رابطه نفس و بدن از دیدگاه شیخ اشراق / سمیه کامرانی: ص ۱۱۷


▪ حیث التفاتی ذهن نزد ابن سینا / مهرداد میریان فر: ص ۱۴۷


فصلنامه پژوهشی ذهن


مدیر مسئول: علی اکبر رشاد


صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


سردبیر: علیرضا قائمی نیا


پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir


نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳


تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)


صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵


سایت اختصاصی: www.zehn.org

[ad_2]

لینک منبع

ذهن ـ سال دهم، شماره ۳ (پیاپی ۳۸)، تابستان ۱۳۸۸

[ad_1]

▪ شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن ▪ نظریه های مرتبه عالی تر درباره آگاهی ▪ برون گرایی و معرفت پیشینی


▪ سخن نخست: ص ۵


▪ شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن / علیرضا قائمی نیا: ص ۷


▪ فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد / هادی وکیلی: ص ۴۱


▪ نظریه کارکردگرایی محاسباتی از دیدگاه هیلاری پاتنم / احمد امامی: ص ۷۹


▪ فراآیی / مریم معیرزاده: ص ۱۱۵


▪ نظریه های مرتبه عالی تر درباره آگاهی / یاسر پوراسماعیل: ص ۱۲۵


▪ برون گرایی و معرفت پیشینی / علی صبوحی: ص ۱۵۷


▪ برهان تغییر تدریجی علیه سازگارگرایی / محسن زمانی: ص ۱۶۵


فصلنامه پژوهشی ذهن


مدیر مسئول: علی اکبر رشاد


صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


سردبیر: علیرضا قائمی نیا


پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir


نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳


تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)


صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵


سایت اختصاصی: www.zehn.org

[ad_2]

لینک منبع

دهاتی ـ سال هشتم، شمارهٔ ۸۸، دی ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ حداکثر ظرفیت بهره وری ▪ تغییر جنسیت در قورباغه ▪ مکانیابی بیابانزدایی در آران و بیدگل


▪ خط فقر و خیل فقیران: ص ۲


▪ چهار هفته: ص ۳


▪ حداکثر ظرفیت بهره‌وری: ص ۱۰


▪ حال و روز کشاورزی در برنامه چهارم: ص ۱۲


▪ تغییر جنسیت در قورباغه: ص ۱۶


▪ ساز و کار حمایت از تولید پروتئین دامی: ص ۱۷


▪ هر ماه چند پرسش: ص ۲۲


▪ نه خط فقر، نه خیل فقیران: ص ۲۳


▪ باد و بیابان: ص ۲۴


▪ خواب بذر: ص ۲۹


▪ تأثیر مکانیزاسیون بر میزان تولید برنج: ص ۳۱


▪ مدیریت و ارتقا کارایی ترویج و آموزش کشاورزی: ص ۳۵


▪ مکانیابی بیابانزدایی در آران و بیدگل: ص ۳۸


▪ نگاهی به دور و بر: ص ۴۴


▪ این سوی خبرها: ص ۴۵


▪ تجاوزات به اراضی ملی: ص ۴۶


▪ چه خبر از نهادها؟: ص ۵۰


▪ تخریب جنگلها و مراتع و بروز سیل: ص ۵۲


▪ خبری از استان ها: ص ۵۹


▪ خبرهای کشاورزی جهان: ص ۶۰


▪ عشایر، جامعه ای در حال زوال: ص ۶۱


▪ نگاهی به نشریات: ص ۶۲


دهاتی


علمی، کشاورزی، زیست‌محیطی


صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر یوسف قریب


نشانی مجله: سعادت آباد، نرسیده به میدان کاج، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۳۸


کدپستی: ۵۵۸۳۱ ـ ۱۹۹۸۷


تلفن: ۲۲۰۹۷۱۱۳


تلفکس: ۲۲۰۹۱۴۰۷


تلفن مدیرمسئول: ۲۲۰۹۷۰۵۳


پست الکترونیک: dehatimonthly@gmail.com

[ad_2]

لینک منبع

نساجی امروز ـ سال دوازدهم، شماره ۱۰۱، آبان ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ قطار تجارت جهانی ▪ ایران کشور آینده است ▪ مروری بر فرآیند پذیری الیاف شیشه


▪ برگ جدیدی از اطلاع رسانی و افتخار آفرینی / مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف: ص ۲


▪ جهان پسندید هنر نصف جهان را / حسن کاردان: ص ۳


▪ قطار تجارت جهانی / محمدباقر کبیری: ص ۹


▪ خانه ای از نو بسازیم / مرتضی سهی زاده ابیانه: ص ۱۲


▪ سازندگی برای پایندگی / محمد مروج: ص ۱۴


▪ شبکه کنفدراسیون صنایع نساجی ، پوشاک و چرم ایران / مینا بیانی: ص ۱۸


▪ ایران کشور آینده است / مارتزیو مایوکی: ص ۲۲


▪ به جای ممنوعیت ، نگاه خود را وسعت بخشیم / علی نوری زاده: ص ۲۴


▪ شرکت بافت بهار / محمد اسدی: ص ۲۷


▪ تغییرات و تاسیسات شرکت های نساجی / مینا بیانی: ص ۲۸


▪ پژوهشی در هنر پوشاک و پارچه بافی سلسله دیلمیان / اکبر شیرزاده: ص ۲۹


▪ وب نگار نساجی امروز / مینا بیانی: ص ۳۳


▪ مدیریت پسماندها در صنایع نساجی، مقدار پسماندها و تاثیر آنها بر محیط زیست، بازیابی و استفاده مجدد از آنها در مقیاس پایلوت / رسول چوپانی آذر، الهام بابایی، بهزاد دهقان نژاد: ص ۴۲


▪ بررسی مروری سیستم های سایزبندی در جهان / پوریا نوروز کرمانشاهی، الناز علیزاده بلوکانی، مرجان کلویوند آورزمانی: ص ۴۸


▪ پنبه نسوز یا آزبست / مهندس مجید بختیاری، حدیث محمدی: ص ۵۱


▪ بررسی و مقایسه روشهای نوین تصفیه پسابهای صنعتی دارای مواد رنگزای زیست تخریب ناپذیر / محمد ابراهیم علیا: ص ۵۵


▪ تاثیر عملیات فشرده سازی بر پارچه های حلقوی پودی / الهه نیازخانی: ص ۶۰


▪ مروری بر فرآیند پذیری الیاف شیشه / دکتر لاله ملک نیا، مهندس سیدمجید قریشیان، محمود عابدی قویدل: ص ۶۳


▪ الیاف نانولوله های کربنی معرفی ، سنتز و کاربرد / الهه اسماعیلی: ص ۶۷


▪ روش جدید تولید نخ از نانوالیاف با استفاده از دو نازل با بارهای مختلف / آزاده موحد: ص ۷۲


▪ هنر قلابدوزی در چین / آزاده موحد: ص ۷۵


▪ پنبه خودرنگین ارمغان طبیعت ، ضامن سلامتی / فاطمه شیشه بری: ص ۷۷


▪ اخبار نساجی جهان / آزاده موحد: ص ۸۱


مجلهٔ نساجی امروز


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف


سردبیر: مهندس سعید جلال قدیری


آدرس دفتر مجله: خ‌آزادی ـ خ اسکندری جنوبی ـ تقاطع کلهر ـ پلاک ۱۷۷ ـ طبقه اول


صندوق پستی: ۱۶۳۹ـ۱۳۱۸۵


تلفن: ۶۶۹۰۶۸۲۰


info@nassajiemrouz.com

[ad_2]

لینک منبع

نساجی امروز ـ سال دوازدهم، شماره ۱۰۰، مهر ۱۳۸۹

[ad_1]

▪ به کدام سمت حرکت می کنیم ▪ حمایت از سرمایه گذاری به جای سرمایه گذاری ▪ ماندگاری افتخار است


▪ یکصد شماره با اهالی نساجی: ص ۲


▪ به کدام سمت حرکت می کنیم؟ / دکتر اسفندیار اختیاری: ص ۳


▪ عرضه مستقیم محصولات، رمز موفقیت در بازار / سیاوش فر اسماعیل پور: ص ۴


▪ سالهاست عضو WTO شده ایم / مهندس غلامرضا وردی: ص ۶


▪ حمایت از سرمایه گذاری به جای سرمایه گذاری / مهندس احمد امامی: ص ۱۰


▪ همیشه پای دولت در میان است / مهندس محمدرضا بادامچی: ص ۱۲


▪ ماندگاری افتخار است / مهندس همایون بختیاری: ص ۱۶


▪ و آنان که عاشق ترند، ماندگارترند / رضا تقویان: ص ۱۸


▪ فردا چه خواهد شد؟ / مهندس ولی توحیدی: ص ۲۱


▪ وزارت صنایع نساجی و پوشاک / مهندس علیرضا حائری: ص ۲۴


▪ آیا دولت به تولید نیاز دارد / مهندس حسن حاصل طلب: ص ۲۷


▪ چون به دریا می توان راه یافت سوی یک قطره چرا باید شتافت؟ / مهندس رحیم حجتی: ص ۳۱


▪ روزهای خوب نساجی فرا خواهند رسید / دکتر امیرحمزه حسین نژاد: ص ۳۴


▪ مرا عهدی است با جانان / مهندس میرمحمد تقی دانایی هوشیار: ص ۴۲


▪ راستی آیا جایی خبری هست هنوز / مهندس مهران زهتاب: ص ۴۵


▪ فرش قرمز برای واردات / مهندس عباس سرشار زاده: ص ۴۸


▪ رقابتی شدن، رقابتی شدن، رقابتی شدن / مهندس علی محمد شریفی: ص ۵۲


▪ به کجا چنین شتابان / دکتر علیمردان شیبانی: ص ۵۶


▪ صنعتی به قدمت تاریخ بشریت / مهندس علی اکبر شیرزاده اصفهانی: ص ۶۰


▪ آسمان خراشی از تجربه / صمد صدقی نسب: ص ۶۴


▪ یک صنعت بی انتها / احمد طاهریان: ص ۶۶


▪ پیشه ام نساجی است / مهندس محمدعلی احمدی: ص ۶۹


▪ به ما مجال دهید / مهندس احمد کرمانی: ص ۷۲


▪ پرگستره ترین خانواده صنعتی کشور / سیدتقی گرجی نیا: ص ۷۷


▪ سرانجام نساجی محور توسعه کشور خواهد شد / مهندس عباس مقصودی: ص ۸۱


▪ صنعت نساجی، همچنان مهم، همچنان تاثیرگذار / گلناز نصرالهی: ص ۹۲


▪ توان تولید داریم، به کیفیت بیندیشیم / مهندس محمد نیک پنجه: ص ۹۴


▪ می توانستیم موفق تر هم باشیم / مهندس حسن نیلفروش زاده: ص ۹۶


▪ جهانی بیندیشیم، محلی عمل کنیم / مهندس مهی یکتا: ص ۱۰۱


▪ مدیریت نمایشگاهی و فن ترکیب صداها فعالیت ناهمگن / اشرف سادات امامی، مبینا بیانی: ص ۱۰۲


▪ واردات افتخار نداد / مینا بیانی: ص ۱۰۸


▪ به بهانه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و انواع محصولات نساجی / علی مردای: ص ۱۱۱


▪ نقش مواد ضد میکروبی در منسوجات پزشکی / آزاده موحد: ص ۱۱۴


▪ مرروی بر تولید مواد اولیه نساجی: طبیعی و مصنوعی / آزاده موحد: ص ۱۱۶


▪ اخبار نساجی جهان / آزاده موحد: ص ۱۱۹


مجلهٔ نساجی امروز


صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس سیدشجاع‌الدین امامی رئوف


سردبیر: مهندس سعید جلال قدیری


آدرس دفتر مجله: خ‌آزادی ـ خ اسکندری جنوبی ـ تقاطع کلهر ـ پلاک ۱۷۷ ـ طبقه اول


صندوق پستی: ۱۶۳۹ـ۱۳۱۸۵


تلفن: ۶۶۹۰۶۸۲۰


info@nassajiemrouz.com

[ad_2]

لینک منبع