لذت فیزیک ـ شماره ۲۳، خرداد ۱۳۹۱

[ad_1]

▪ سرگذشت لباس فضایی ▪ عکاسی نجومی با دوربین دیجیتال ▪ راه رفتن روی تخم مرغ ها


▪ فرا دیدن: ص ۳


▪ فرهنگ اندازه گیری، زیرساخت اساسی علم و فناوری: ص ۴


▪ سرگذشت لباس فضایی: ص ۷


▪ نانو در طبیعت: ص ۸


▪ اخبار نانو فناوری: ص ۱۰


▪ عکاسی نجومی با دوربین دیجیتال / رضا امیر ارجمند: ص ۱۲


▪ روز جهانی نجوم و سرگذشتی از آن در ایران / مسعود عتیقی: ص ۱۴


▪ انیشتین: اگر دباره فرصت زندگی داشتم، کفاش می شدم / سعید رستمی: ص ۱۶


▪ سرچشمه های اشعه های گامای اسرارآمیز: ص ۱۸


▪ راه رفتن روی تخم مرغ ها: ص ۲۱


▪ اثر پدیده جزیره گرمایی شهر تهران بر کوه های مجاور / دکتر جعفر سپهری: ص ۲۲


صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد


معاون سردبیر و تنظیم کننده اخبار: مینا سعیدحسینی


طراح و صفحه آرا: وحید شهبازپور


دبیر سرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد


کارشناس بازرگانی: زهرا صباغی


آدرس دفتر اجرایی و مشترکین: تهران، پل سیدخندان، خیابان کابلی، پلاک ۱۹، واحد ۱۰


کدپستی: ۱۶۳۱۶۶۳۴۳۴


تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷


وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir


پست الکترونیکی: joyofphysics@yahoo.com ـ joyofphysics@iran.ir

[ad_2]

لینک منبع