لذت فیزیک ـ شماره ۲۴، شهریور ۱۳۹۱

[ad_1]

▪ زندگینامه تنها دانشمند مسلمان برنده جایزه نوبل ▪ اخبار نانوفناوری ▪ تاخیر زمانی گرانشی


▪ زندگینامه تنها دانشمند مسلمان برنده جایزه نوبل: ص ۳


▪ پلاسما: ص ۵


▪ فرهنگ اندازه گیری: ص ۸


▪ بی بی منجمه: ص ۱۱


▪ پیوند موسیقی و نانو: ص ۱۲


▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۳


▪ آیس کیوب، عمیق ترین: ص ۱۶


▪ تاخیر زمانی گرانشی: ص ۱۷


▪ ترمزهای ضدقفل: ص ۱۸


▪ اسرار علم: راز اشباح گم شده: ص ۲۰


▪ بادکنک های چاق و لاغر: ص ۲۲


ماهنامه لذت فیزیک:


آدرس دفتر اجرایی و مشترکین: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱


تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷


وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir


پست الکترونیکی joyofphysics@yahoo.com : – info@joyofphysics.ir


هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب: دکتر قربان ولیئی، دکتر رضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، امیر راد


مشاوران علمی: دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر رویا مجیدی، دکتر سارا طاهری منفرد

[ad_2]

لینک منبع

صنایع قند ایران ـ سال سی و ششم، شماره ۲۱۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۱

[ad_1]

▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی ▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر YLS در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر ▪ بررسی میزان سر نی Top Cane نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر


▪ پیش بینی پذیری / محمدصادق جنان صفت: ص ۲


▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی / والترهاین، هنس باور، تلوریان امر سدورف، مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۳


▪ تاثیر پوسیدگی های ریشه ریزوکتونیایی – باکتریایی بر سیلوپذیری چغندر قند / کارل ا استراسبو، مترجم: دکتر ایرج علمداری: ص ۱۱


▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS) در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر / کورش طاهرخانی، ندا نصیرپور، حسین موذن رضا محله، آنتونیو چینه آمارتین: ص ۲۰


▪ بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر / حسین موذن رضا محله، مسعود پرویزی آلمانی، حسن حمدی: ص ۲۵


▪ بررسی کارایی پیش رویشی چند علف کش جدید در مزارع نیشکر استان خوزستان / ساسان عبدالهی لرستانی، رضا پورآذر: ص ۲۹


دوماهنامه صنایع قند ایران


موضوع: کشاورزی، شیمی و تکنولوژی صنایع قند


صاحب امتیاز: دفتر مشاوره و خدمات فنی و بازرگانی صنایع قند ایران


مدیر مسئول: علیرضا اشرف


سردبیر: سیدمحمود کم گویان


تلفن: ۸۸۹۶۵۷۱۵،۸۸۹۶۹۹۰۳ (۰۲۱)


نمابر: ۸۸۹۶۹۰۵۵ (۰۲۱)


نشانی: تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۱۴، طبقه دوم


سایت اختصاصی: www.isfs.ir


نشانی الکترونیک: infoisfs.ir

[ad_2]

لینک منبع