لذت فیزیک ـ شماره ۲۵ ـ زمستان ۱۳۹۱

[ad_1]

▪ زندگی از فیزیک تا متافیزیک ▪ نیروهای الکترومغناطیسی, مفید یا مضر ▪ کالبدشکافی رنگ و طرح یک مدل هندسی


▪ پلاسما: ص ۳


▪ اختراعات و ابتکارات ایرانیان، در پهنه ناوبری و نجوم: ص ۵


▪ زندگی از فیزیک تا متافیزیک (گفتگو با دکتر گلشنی): ص ۷


▪ نانو در مرمت: ص ۸


▪ آزمایش: دیدن نادیده ها: ص ۹


▪ اخبار نانوفناوری: ص ۱۰


▪ نیروهای الکترومغناطیسی، مفید یا مضر: ص ۱۴


▪ سیارات فراخورشیدی: ص ۱۶


▪ اسرار علم: برخورد نزدیک از نوعی مرموز: ص ۱۸


▪ کشف رشته ای گاز داغ درخشان بین دو خوشه کهکشانی: ص ۲۱


▪ اعطای جایزه بنیادی فیزیک۲۰۱۲ به زودی در سرن: ص ۲۳


▪ کالبدشکافی رنگ و طرح یک مدل هندسی: ص ۲۴


▪ رعد و برق: ص ۲۶


ماهنامه لذت فیزیک:


آدرس دفتر اجرایی و مشترکین: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل، پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱


تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷


وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir


پست الکترونیکی joyofphysics@yahoo.com : – info@joyofphysics.ir


هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب: دکتر قربان ولیئی، دکتر رضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، امیر راد


مشاوران علمی: دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر رویا مجیدی، دکتر سارا طاهری منفرد

[ad_2]

لینک منبع